Ventilatie

Ventileren blijft een heikel punt. Ook al worden particulieren en bedrijven in Vlaanderen sinds 1 januari 2006 door de energieprestatieregelgeving verplicht om te ventileren, en is er in het Waalse landsgedeelte al sinds 1996 een verplichting om te ventileren, het is niet altijd van harte. Nochtans is een goede ventilatie een belangrijke schakel in een gezond woonklimaat.

“We doen het al jaren zonder ventileren, waarom moet het dan nu zo nodig?” Het is een vaak gehoorde reactie bij bouwers. Zij zien in ventileren vooral een extra kost en geen voordeel. Nochtans ligt dit voordeel voor de hand!

Voldoende ventileren is noodzakelijk voor de gezondheid, het leefcomfort en voor het vermijden van vocht in de woning. Vocht is de grootste vijand van de woning.
Met onze dagdagelijkse activiteiten produceren we ongeveer 15 à 20 liter vocht. Dit door te ademen, koken, wassen ... Dat moet allemaal uit de woning afgevoerd worden. En dat kan alleen door te ventileren.

wij werken samen met Renson www.renson.be

Alle informatie kunt u bij Jonathan Princiotta bvba bekomen!